องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ.2564-พ.ศ.2566)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ.2564-พ.ศ.2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา