องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


แผนผังการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้จัดทำแผนผังกำหนดขั้นตอนในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ  2563  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาขอติดต่อบริการ  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา

    เอกสารประกอบ แผนผังการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา