องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
เรื่องอื่น ๆ


ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ประจำปี 2560  ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2560

    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มี.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา