องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางปฏิบัติ การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 8 พ.ย. 2566 ]23
2 แนวทางปฏิบัติ การชำระภาษีป้าย อบต.หลุบคา [ 7 พ.ย. 2566 ]24
3 คู่มือ การปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 13 ต.ค. 2566 ]29
4 คู่มือประชาชน [ 12 พ.ค. 2564 ]301