องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน [ 4 มี.ค. 2567 ]22
2 คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 8 ม.ค. 2567 ]29
3 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 20 ธ.ค. 2566 ]23
4 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ธ.ค. 2566 ]24
5 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ธ.ค. 2566 ]24
6 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 6 ต.ค. 2566 ]35
7 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การลาของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง [ 25 ม.ค. 2565 ]200
8 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 20 ต.ค. 2564 ]295
9 คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียน [ 20 ต.ค. 2564 ]282