องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ฐานข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ฐานข้อมูลวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 1 บ้านหลุบคา [ 20 ม.ค. 2564 ]230
2 ฐานข้อมูลวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 2 บ้านโคกไพรวัน [ 20 ม.ค. 2564 ]221
3 ฐานข้อมูลวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 3 บ้านเลิงทุ่ม [ 20 ม.ค. 2564 ]235
4 ฐานข้อมูลวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 4 บ้านโนนศิลา [ 20 ม.ค. 2564 ]202
5 ฐานข้อมูลวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 5 บ้านภูดิน [ 20 ม.ค. 2564 ]196
6 ฐานข้อมูลวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าเกษตร [ 20 ม.ค. 2564 ]187
7 ฐานข้อมูลวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 7 บ้านโสกหว้า [ 20 ม.ค. 2564 ]190
8 ฐานข้อมูลวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 8 บ้านโนนดินหอม [ 20 ม.ค. 2564 ]183
9 ฐานข้อมูลวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 9 บ้านเหล่ากาดย่า [ 20 ม.ค. 2564 ]172
10 ฐานข้อมูลวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหวาย [ 20 ม.ค. 2564 ]184
11 ฐานข้อมูลวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิ ม.5 [ 20 ม.ค. 2564 ]198
12 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้าน)หมู่ที่ 8 บ้านโนนดินหอม ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ [ 20 ม.ค. 2564 ]190
13 ฐานข้อมูลวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิ ม.8 [ 20 ม.ค. 2564 ]180