องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง การเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 22 ม.ค. 2567 ]38
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]52
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) [ 4 ต.ค. 2565 ]66
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]152
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พ.ศ.2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]133
6 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]193
7 ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]251
8 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 9 พ.ย. 2563 ]128
9 ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]245
10 ประกาศองค์การบริหาราส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 4 ม.ค. 2560 ]243
11 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 4 ต.ค. 2559 ]247
12 ประกาศใช้มาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 [ 7 ม.ค. 2559 ]258