องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
กองส่งเสริมการเกษตร


 
นางนิลยา  ภูดวง 
 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร. 090-995-9586

นายอนุพงศ์  พรรณขาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
โทร. 090-834-0930