องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

พระวัดป่าโพธิ์วนาราม