องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์


Otop-ขนมกล้วยฉาบ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหลุบคา

ขนมไทย สนับสนุนโดย พัฒนาชุมชน อ.แก้งคร้อ

อบต.หลุบคา กศน.แก้งคร้อ

โทร.089-2868111 , 044-831567