องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา 

ตำบลหลุบคา  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  36150

โทรศัพท์ 044-056345 โทรสาร 044-056346 มือถือ 092-5645275  

E- mail : admin@lupka.go.th

Web Site : www.lupka.go.th

 
แผนที่อบต.