องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567


วันที่ 11 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นำโดย นายประมวล สูงภูเขียว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.หลุบคา อสม.ตำบลหลุบคา และ ตัวแทนกลุ่มสตรีตำบลหลุบคา ได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567
2024-05-21
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-11
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-15