องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ บ้านโคกไพรวัน หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าเกษตร หมู่ที่ 6 และบ้านโนนดิน หมู่ที่ 8


วันที่ 1 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นำโดย นายประมวล สูงภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา มอบหมายให้ นายนิกร ไมขุนทด ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ นายกิตติพงษ์ สีแสวง พนักงานขับรถกระเช้าฯ และนายนพรัตน์ เหล่าค้า ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ บ้านโคกไพรวัน หมู่ที่ 2 จำนวน 1 จุด บ้านเหล่าเกษตร หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด และบ้านโนนดิน หมู่ที่ 8 จำนวน 1 จุด ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

2024-07-11
2024-06-27
2024-05-21
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-11
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-22