องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (สัปดาห์ ที่ 7)


วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดยนายประมวล สูงภูเขียว ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พร้อมด้วย คณะบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบคา และผู้สูงอายุตำบลหลุบคา จำนวน 50 คน ได้ร่วมกิจกรรมโครงการ “โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567” (สัปดาห์ ที่ 7) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดยมีกิจกรรมตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้แก่ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี/นันทนาการ

2024-07-11
2024-06-27
2024-05-21
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-11
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-22