องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (สัปดาห์ ที่ 6)


วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดยนายประมวล สูงภูเขียว  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พร้อมด้วย คณะบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เจ้าหน้าที่ ศกร.ตำบลหลุบคา และผู้สูงอายุตำบลหลุบคา จำนวน 39 คน ได้ร่วมกิจกรรมโครงการ “โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567” (สัปดาห์ ที่ 6) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดยมีกิจกรรมตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้แก่ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี/นันทนาการ กิจกรรมการฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง การออกกำลังกายโดยอุปกรณ์ใกล้ตัว และการส่งเสริมอาชีพฝึกประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (การทำพรมเช็ดเท้า)

2024-05-21
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-11
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-15