องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหลุบคา


วันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นำโดย นายประมวล สูงภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา มอบหมายให้ นายนิกร ไมขุนทด ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ นายกิตติพงษ์ สีแสวง พนักงานขับรถกระเช้าฯ ออกพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 จำนวน 1 จุด  บ้านภูดิน หมู่ที่ 5 จำนวน 6 จุด  และบ้านเหล่ากาดย่า  จำนวน  6  จุด

2024-07-11
2024-06-27
2024-05-21
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-11
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-22