องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


ลงพื้นสำรวจที่อยู่อาศัย ของ นางประยูร เกษมเมือง ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย


วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 นายประมวล สูงภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พร้อมด้วย เจ้าพนักงานป้องกันฯ กองสวัสดิการฯ กองช่าง และผู้ใหญ่บ้านโคกไพรวัน หมู่ที่ 2 ได้ลงพื้นสำรวจที่อยู่อาศัย ของ นางประยูร เกษมเมือง ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคา 2566 เวลาประมาณ 22.00 น. ในการนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้ให้กำลังใจผู้ประสบเหตุอัคคีภัยและแจ้งขั้นตอนในการช่วยเหลือบรรเทาความเหลือเดือดร้อนตามระเบียบของราชการให้แก่ผู้ประสบภัยได้ทราบ และจะดำเนินการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ในวันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566

2024-07-11
2024-06-27
2024-05-21
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-13
2024-04-11
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-22