องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


กิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566


วันพุธที่ 18 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นำโดยนายประมวล สูงภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หลุบคา เจ้าหน้าที่อบต.หลุบคา ผู้นำหมู่บ้าน อสม.และประชาชนบ้านโคกไพรวัน ม. 2 ตำบลหลุบคา ร่วมกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 โดยการรณรงค์ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดล้างล้างห้องน้ำ ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นอาคารศาลาพักญาติ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนสถาน และการรักษาความสะอาดความเป็นเรียบร้อยของบ้านเมือง ณ วัดแถวไพรวัน บ้านโคกไพรวัน หมู่ 2 ตำบลหลุบคา

2023-03-22
2023-03-22
2023-03-18
2023-03-18
2023-03-17
2023-03-16
2023-03-16
2023-03-16
2023-03-15
2023-03-15