องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


ออกพื้นที่สำรวจถนนที่ชำรุดภายในตำบลหลุบคา และควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 7 สายปู่ตา


วันที่ 17 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นำโดย นายประมวล สูงภูเขียว นายก อบต.หลุบคา มอบหมายให้นายดุสิต แก้วอาษา นายช่างโยธา และนายอภิสิทธิ์ สินธุภูมิ ออกพื้นที่สำรวจถนนที่ชำรุดภายในตำบลหลุบคา และควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 7 สายปู่ตา

2024-02-29
2024-02-28
2024-02-23
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-09
2024-02-08