องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


โครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ประจำปี 2566 (อำเภอยิ้ม 🙂)


วันพุธที่  23  พ.ย. 2565  นายประมวล  สูงภูเขียว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์  ลอยครบุรี  และ นายสลิต  หาญอาสา  รองนายก อบต.หลุบคา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.หลุบคา  ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ประจำปี  2566 (อำเภอยิ้ม 🙂) ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนในอำเภอแก้งคร้อ  และผู้นำชุมชนในตำบลหลุบคา  โดยมีนางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ์ นายอำเภอแก้งคร้อ เป็นประธานในพิธี  ซึ่งทุกส่วนได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน  โดย มีเจ้าหน้าที่อบต.หลุบคา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการและสาธิตขบวนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และการกำจัดขยะเปียกในครัวเรือน ณ วัดป่าโพธิชัยวนาราม ต.หลุบคา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

2022-11-23
2022-11-18
2022-11-16
2022-11-16
2022-11-15
2022-11-14
2022-11-05
2022-10-23
2022-10-20
2022-10-13