องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Big Cleaning Day) ประจำปี 2565


วันที่ 29 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลหลุบคา นำโดยนายประมวล สูงภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองประธานสภาอบต. เจ้าหน้าที่อบต.หลุบคา ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนบ้านห้วยหวาย ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Big Cleaning Day) ประจำปี 2565 โดยทำความสะอาดถนน และขุดลอกฉีดล้างร่องระบายน้ำ บริเวณถนนภายในหมู่บ้านห้วยหวาย ม.10 ต.หลุบคา

2022-10-03
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-23
2022-09-21
2022-09-12