องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
 


ทำบุญถวายเพลพระ วัดแถวไพรวัน บ้านโคกไพรวัน หมู่ที่ 2 วัดสระประทุม บ้านเลิงทุ่ม หมู่ที่ 3 และวัดแถวอรัญญา บ้านหลุบคา หมู่ที่ 1 , บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 10


วันที่ 5 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นำโดย นายก นายประมวล สูงภูเขียว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ร่วมทำบุญถวายเพลพระ วัดแถวไพรวัน บ้านโคกไพรวัน หมู่ที่ 2 วัดสระประทุม บ้านเลิงทุ่ม หมู่ที่ 3 และวัดแถวอรัญญา บ้านหลุบคา หมู่ที่ 1 , บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 10 ต.หลุบคา

2022-10-03
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-28
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-23
2022-09-21
2022-09-12