องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา