องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2567
 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส.1) ปี 2567
    วันที่ลงข่าว
: 8 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา