องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา