องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งให้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งให้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา