องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศราคาทุนทรัพย์ ปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศราคาทุนทรัพย์ ปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา