องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา