องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา