องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินประเภทนส.3 ก ปี 2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินประเภทนส.3 ก

    เอกสารประกอบ

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินประเภทนส.3 ก ปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา