องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานความก้าวหน้าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานความก้าวหน้าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  2564  รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

    เอกสารประกอบ รายงานความก้าวหน้าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หลุบคา