องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ต.ค. 2566 ]12
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1/2566) [ 23 ม.ค. 2566 ]40
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4/2565) [ 28 ต.ค. 2565 ]36
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3/2565) [ 20 ก.ค. 2565 ]38
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2/2565) [ 7 เม.ย. 2565 ]38
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1/2565) [ 27 ม.ค. 2565 ]38
7 รายงานงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]155
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]158
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]208
10 รายงานงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]155
11 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 [ 13 เม.ย. 2563 ]284
12 ีรายงานเงินสะสม และทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]296
13 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 11 ก.พ. 2563 ]291
14 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จากจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]292
15 กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ) [ 3 ก.พ. 2563 ]296
16 รายงานงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]152
17 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 2 พ.ย. 2559 ]527
18 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 2 พ.ค. 2559 ]553