องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไตรมาศที่ ๔ [ 10 ต.ค. 2562 ]254
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไตรมาศที่ ๓ [ 9 ก.ค. 2562 ]224
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]290
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาศที่ ๒ [ 10 เม.ย. 2562 ]226
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลุบคา - บ้านโนนศิลา - บ้านภูดิน [ 18 ก.พ. 2562 ]301
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๗ - บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘ [ 18 ก.พ. 2562 ]301
7 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลุบคา - บ้านโนนศิลา - บ้านภูดิน [ 25 ม.ค. 2562 ]151
8 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกหว้า หมู่ที่ ๗ - บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ ๘ [ 25 ม.ค. 2562 ]318
9 ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสกหว้า หมู่ที่ 7 - บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ 8 [ 8 ม.ค. 2562 ]220
10 ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหลุบคา - บ้านโนนศิลา - บ้านภูดิน [ 8 ม.ค. 2562 ]258
11 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาศที่ ๑ [ 8 ม.ค. 2562 ]211
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้านสายห้วยหวาย - เลิงทุ่ม [ 27 ธ.ค. 2561 ]279
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 พ.ย. 2561 ]392
14 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 พ.ย. 2561 ]377
15 แผนการจัดหาพัสดุตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2562 [ 19 ก.ย. 2561 ]207
16 โครงการจ้างปรับปรุงท่อเมนประปา บ้านโสกหว้า หมู่ที่ 7 [ 22 ส.ค. 2561 ]334
17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หลุบคา [ 20 ส.ค. 2561 ]361
18 โครงการก่อสร้างฝายดิน บ้านภูดิน หมู่ที่ ๕ [ 20 ส.ค. 2561 ]125
19 โครงการปรับปรุงพื้นที่ภายนอกรอบบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหลุบคา [ 16 ส.ค. 2561 ]299
20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โึคกไพรวัน หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายประเคน - บ้านนางละมัย [ 24 ก.ค. 2561 ]286
 
หน้า 1|2|3|4|5