องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 118 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ [ 7 พ.ค. 2567 ]8
2 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2567 ]9
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองส่งเสริมการเกษตร) [ 24 เม.ย. 2567 ]9
4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาพ่นยุงตัวเต็มวัย เพื่อใช้ตามโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567 [ 24 เม.ย. 2567 ]10
5 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 10 และพระบรมราชินี [ 24 เม.ย. 2567 ]9
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 [ 4 เม.ย. 2567 ]1
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนดินหอม หมู่ที่ 8 สายนานายอนุจิต - นานายสุทนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2567 ]6
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 สายสนามตะกร้อ - นานายคำตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2567 ]8
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 สายกกแต้ - นาพ่อสวัสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2567 ]6
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านภูดิน หมู่ที่ 5 สายสระบัว - ฝายสามล้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2567 ]8
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านเหล่ากาดย่า หมู่ที่ 9 สายเหล่ากาดย่า - นาครูสุวัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2567 ]8
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 10 จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2567 ]8
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหลุบคา หมู่ที่ 1 จำนวน 4 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]7
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกไพรวัน หมู่ที่ 2 จำนวน 2 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]8
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกไพรวัน หมู่ที่ 2 จำนวน 2 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]9
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกไพรวัน หมู่ที่ 2 จำนวน 2 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]10
17 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.135-20 สายทางถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านหลุบคา - สะพานลำห้วยคณฑา บ้านหนองโน หมู่ที่ 1 บ้านหลุบคา [ 28 มี.ค. 2567 ]17
18 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 28 มี.ค. 2567 ]9
19 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) [ 7 ก.พ. 2567 ]7
20 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) [ 7 ก.พ. 2567 ]8
 
หน้า 1|2|3|4|5|6