องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 


รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ประจำปีงบประมาณ 2562

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้ดำเนินงานกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 และได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ประจำปีงบประมาณ 2562  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 26 ธ.ค. 2562