องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 


แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)

    รายละเอียดข่าว

แผนอัตรากำลัง 3  ปี (พ.ศ.2561 - 2563)

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2560