องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา (พ.ศ.2561-2565) ลงวันที่  14  มิถุนายน  2562

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 15 มิ.ย. 2562