องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 


ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3  ปี  (พ.ศ.2561-2563) ลงวันที่  5  ตุลาคม  2560

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2560