องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 


ขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว

ขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.ย. 2558