องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2563) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.พ. 2563