องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 


ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2560  ประกาศ ณ 18 พฤษภาคม 2560

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ค. 2560