องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 


ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ประจำปี 2560  ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2560

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 28 มี.ค. 2560