องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


โครงการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ


วันที่ 19  พฤษภาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  ได้ร่วมกันทำกิจกรรมการบำรุงรักษาต้นไม้ ตาม"โครงการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ" ณ ป่าโล่ใหญ่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน โดย ตัดหญ้าทำแนวกันไฟ รดน้ำพรวนดิน และปลูกซ่อมแซมต้นที่ตาย (ต้นคูณ) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 26 คน