องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


โครงการตู้ปันสุขคลายทุกข์ยุคโควิด19


วันที่  19  พฤษภาคม  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้เปิดโครงการตู้ปันสุขคลายทุกข์ยุคโควิด 19 หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีช่วยเพิ่มเติม มีผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สิ่งของ  เครื่องบริโภค ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป เพื่อแบ่งปันให้กับประชาชนในตำบลหลุบคา ที่ได้รับผลกระทบจาก โรคไวรัสโคโรนา หรือโควิด 19 ซึ่งมีประชาชนมารับสิ่งของอย่างต่อเนื่อง ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมแบ่งปันน้ำใจ