องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


กิจกรรมปลูกต้นไม้ ตาม “ โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ” ประจำปี 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  ตาม “ โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ” ประจำปี  2561  ในวันพฤหัสบดีที่   9  สิงหาคม   2561  ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์สระฝายแดง  บ้านโสกหว้า  หมู่ที่  7  ตำบลหลุบคา  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่  9   เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  9   เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่  10  เนื่องในวโรกาสครบรอบ  69  พรรษา  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ภาครัฐและประชาชนให้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน  และช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบล  อีกด้วย