องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลหลุบคา ปี 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา  ร่วมกับ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบคา  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองศาลา  และผู้นำชุมชน  ในตำบลหลุบคา  ทั้ง  10 หมู่บ้าน  ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลหลุบคา หมู่บ้านสะอาด และจังหวัดสะอาด  ตามแนวทางประชารัฐและหลักการ  3RS  ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  ประจำปี  2561   ในวันที่   5  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2561