องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


กิจกรรม BIG DAY รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในเขตตำบลหลุบคา


นที่ 23 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา นำโดย นายสมพงษ์  บุญทัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ในนาม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ร่วมกับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ได้จัดกิจกรรม BIG DAY รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในเขตตำบลหลุบคา ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ในวันที่ 28 พ.ย.64 เวลา 08.00 -17.00 น. ณ สถานที่เลือกตั้งของเขตเลือกเลือกตั้ง ทั้ง 10 เขตเลือกตั้ง