องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


กฐินอำเภอแก้งคร้อ กฐินสามัคคีหมุนเวียนไปยังวัดต่างไป ในเขตพื้นที่อำเภอแก้งคร้อ เป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2564


วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นำโดยท่านนายอำเภอแก้งคร้อ นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ์ พร้อมด้วยพนักงาน อบต.หลุบคา ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กำหนดให้มีการทอดกฐินสามัคคีหมุนเวียนไปยังวัดต่างไป ในเขตพื้นที่อำเภอแก้งคร้อ เป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2564 ได้มีมติให้ทอดกฐิน ณ วัดสระปทุมวัน บ้านเลิงทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบคา