องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


รณงค์ทำความสะอาดตัดหญ้าสองข้างถนนสายบ้านหลุบคา-ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ร่วมกับ ผู้นำชุมชนพร้อมด้วยประชาชนบ้านหลุบคา หมู่ที่ 1
ได้รณงค์ทำความสะอาดตัดหญ้าสองข้างถนนสายบ้านหลุบคา-ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง