องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


ประชุมระบบ ZOOM MEETING เพื่อสร้างความเข้าใจการเลือกตั้งท้องถิ่นสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา ร่วมกับ กกต.จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดประชุมระบบ ZOOM MEETING เพื่อสร้างความเข้าใจการเลือกตั้งท้องถิ่นสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียงให้แก่ ผู้สมัครและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน