องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.lupka.go.th
 
 
 


ตรวจรับงานก่อสร้างถนนแอสฟัสติกสายบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 (สายบ้านโนนศิลา - บ้านภูดิน)


วันที่ 26 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา โดย กองช่าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการออกพื้นตรวจรับงานก่อสร้างถนนแอสฟัสติกสายบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 (สายบ้านโนนศิลา - บ้านภูดิน)